a

 


In Memoriam
Dave Verdooner

Introduction and disclaimer

Dutch version.

This database contains 606,094 persons, comprising the total population of the city of Amsterdam in the years 1852-53 and was built-up by a group of volunteers under the inspiring leadership of the late Dave Verdooner.

While Dave's lifework has been the digitization of the Jewish population of Amsterdam, resulting in the databases that are today part of the Dutch Jewish Genealogical Data Base of Akevoth- http://dutchjewry.org he also did important work in the field of genealogical digitation of a general nature.

This database reflects this part of his work.

Amoetat Akevoth in Israel has decided to place this database on its servers and see to its future technical upkeep, as a gesture of appreciation for the enormous contribution of Dave (in life an outstanding member of Akevoth's volunteering team) to the construction and development of its databases.

Akevoth accentuates that it bears no responsibility whatsoever for the contents and correctness of the information of this database, and which has a bearing mainly on the non-Jewish population of Amsterdam in 1852-53, because these details cannot be checked by Akevoth in any way and Akevoth can not be held responsible for omissions or mistakes, if there are any.

Akevoth has agreed to act as a contact for questions, queries and remarks concerning this database, and which need a further lookup in the documents of source.

This as a token of appreciation for the huge amount of work and the fantastic contribution rendered to Akevoth by Dave without remuneration till his passing away.

English version.

 

Introductie en disclaimer

Dit gegevensbestand bevat  606.094 personen, zijnde de totale bevolking van de stad Amsterdam in de jaren 1852-53 en dat werd samengesteld door een groep vrijwilligers onder de bezielende leiding van wijlen Dave Verdooner.

Terwijl Dave's levenswerk de digitalisatie van de Joodse bevolking van Amsterdam is geweest,waarvan de resultaten als gegevensbestanden zijn ondergebracht bij AKEVOTH-http://dutchjewry.org deed hij ook belangrijk algemeen genealogisch digitaliseringswerk.

Dit bestand is hiervan een afspiegeling.

De stichting Akevoth in Israel heeft besloten, als blijk van waardering voor de enorme bijdrage die Dave Verdooner, (in leven een vooraanstaand lid van Akevoth's  vrijwilligers),  heeft geleverd aan de opbouw en ontwikkeling van haar gegevensbestanden, deze database op haar servers te plaatsen en verder technisch te onderhouden.

Akevoth kan echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en juistheid van deze gegevens dragen, die in merendeel betrekking hebben op het niet-Joodse bevolkingsdeel van Amsterdam in 1852-53 omdat deze gegevens op geen enkele wijze door Akevoth gecontroleerd kunnen worden en zij daardoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor ommissies of fouten, mochten die er zijn.

Akevoth heeft echter besloten als inspreekpunt op te treden voor opvang van vragen en opmerkingen, die verdere naslag bij de brongegevens behoeven.

Dit als blijk van waardering voor het fantastische en vele werk dat Dave tot aan zijn overlijden belangeloos voor Akevoth heeft verricht.